Sophie Jolink Fotografie is uw professionele fotograaf voor al uw dierbare herinneringen De algemene voorwaarden van Sophie Jolink Fotografie Sophie Jolink Fotografie is uw professionele fotograaf voor al uw dierbare herinneringen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Sophie Jolink Fotografie
Burgemeester Stiegerstraat 52
5151 HW Drunen

Tel. : 06-48117461
E.mail: info@sophiejolinkfotografie.nl
Kvk.nr: 64224007

De algemene voorwaarden van Dupho zijn van kracht:

klik op onderstaande link voor de algemene voorwaarden van Dupho:

DuPho_Algemene_voorwaarden_augustus_2016

De volgende voorwaarden zijn aanvullend op de algemene voorwaarden van Dupho.

Fotosessie

 • De kosten van de fotosessie en eventuele reiskosten dienen voorafgaand aan de fotosessie worden overgemaakt op het desbetreffende rekeningnummer of contant worden betaald. Indien niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan, dan worden de foto’s niet bewerkt en afgeleverd tot de betaling is voldaan.
 • Het is niet mogelijk om te pinnen.
 • Bij annulering korter dan 24 uur van te voren voor de fotosessie heeft de klant geen recht op restitutie van het bedrag.
 • Het kan voorkomen dat je op de dag van de fotosessie ziek bent. De afspraak kan daarom eenmaal kosteloos verzet worden. Bij het verzetten van een afspraak dient er binnen 10 dagen een nieuwe afspraak te worden gemaakt, zo niet dan wordt de afspraak gezien als een annulering en heeft de klant geen recht op restitutie van het bedrag.
 • Met locatiefotografie heb je altijd te maken met weersomstandigheden. Hierdoor kan het voorkomen dat een fotosessie verplaatst dient te worden i.v.m. regen. Dit gaat altijd in overleg en de eindbeslissing ligt bij de fotograaf. Bij bewolking of kouder weer gaat een fotosessie gewoon door.
 • Mocht het voor Sophie Jolink Fotografie om een bepaalde reden onmogelijk zijn om op de afgesproken dag en/of tijdstip aanwezig te zijn, bijvoorbeeld door ziekte of een andere vorm van overmacht, dan zal er een nieuwe afspraak met de klant worden gemaakt.
 • De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie of de trouwreportage.
 • Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder het instrueren van andere aanwezigen. 
 • Indien de opdrachtgever kiest voor een specifiek gewenste locatie dan dient de opdrachtgever de benodigde toestemmingen te regelen om op de gewenste locatie te mogen fotograferen.
 • Sophie Jolink Fotografie  is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de wederpartij is ontstaan tijdens een fotosessie.
 • Wanneer materiaal tijdens of na de opname verloren gaat, worden verloren opnames, voor zover mogelijk, over gemaakt.

Levering

 • Er zal via de website de mogelijkheid zijn om zelf de foto’s uit te zoeken die de klant wenst te krijgen. Indien de keuze op meer foto’s vallen dan het aantal foto’s binnen het pakket dan       ontvangt u hiervoor een aparte factuur. Na betaling zullen de foto’s geleverd worden via wetransfer.
 • De gekozen bestanden ontvangt u in HR jpeg zonder logo. Tevens worden de bestanden geleverd in lage resolutie met logo (in de hoek). De orginele bronbestanden bestanden blijven in bezit van de fotograaf.  De LR bestanden zijn bedoeld voor het gebruik op social media. Omdat deze bestanden verkleind zijn wordt daarmee ook de kans op misbruik verkleind. Mocht er toch voor gekozen worden voor een foto zonder logo dan moet ten alle tijden de naam Sophie Jolink Fotografie vermeld worden als maker van de foto.
 • Sophie Jolink Fotografie zal alleen kleurcorrecties, correcties en helderheid wijzigen in de foto’s. Eventuele schade zoals krasjes en pukkeltjes aan de huid zullen worden weggewerkt waar mogelijk. Er zullen geen verdere correcties uitgevoerd worden zoals het verwijderen van storende elementen of andere grote wijzigingen aan omgeving of personen, tenzij anders overeengekomen.
 • Het is niet toegestaan om zelf de foto’s te bewerken en bewerkt op internet of social media te plaatsen. Het is niet toegestaan om de foto’s aan derden te verkopen. De rechten blijven ten alle tijden bij Sophie Jolink Fotografie.
 • Sophie Jolink Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 • Op het moment dat door Sophie Jolink Fotografie de betaling is ontvangen is het niet meer mogelijk om de bestelling te wijzigen
 • Levertijd is in overleg. De afgesproken levertijd gaat in op het moment dat Sophie Jolink Fotografie de betaling heeft ontvangen. Eerder worden de foto’s niet besteld of bewerkt.

 

 Portretrecht

 • Fotograaf houdt zich het recht om de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Desalnietemin kan de opdrachtgever aangeven indien hij/zij het niet prettig vind dat de foto’s gebruikt gaan worden.
 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 • Digitale foto’s worden geleverd met recht tot reproductie voor eigen gebruik. De foto’s mogen afgedrukt worden voor eigen gebruik, maar de foto’s mogen niet doorverkocht worden. De foto’s mogen alleen geplaatst worden op internet o.v.v Sophie Jolink Fotografie (hiervoor kunnen de foto’s met logo worden gebruikt). Het is niet toegestaan om de foto’s zonder afspraak zakelijk te gebruiken. Hiervoor gelden andere tarieven.
 • Auteursrecht blijft ten alle tijden bij de fotograaf en de fotograaf behoudt het originele digitale foto

Fotoproducten

 • Fotograaf Sophie Jolink is niet verantwoordelijk, wanneer het eindproduct, qua kleur, afwijkt van de weergave op het beeldscherm van uw computer/laptop/iPad/telefoon. De kleur en helderheid van een niet gekalibreerd beeldscherm kan afwijken van een gekalibreerd beeldscherm (zoals die waarmee Fotograaf Sophie Jolink werkt), hierdoor kunt u de kleuren op uw eigen beeldscherm anders ervaren dan de kleur en/of helderheid van de foto’s in werkelijkheid is. U heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.
 • Fotograaf Sophie Jolink is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door uzelf of derden zijn gemaakt. 
 • Indien er een album word besteld dan zal de fotograaf naar eigen inzicht en stijl het album ontwerpen zonder inmenging van de opdrachtgever. De opdrachtgever krijgt de gelegenheid om binnen 10 dagen na ontvangst van het ontwerp gewenste wijzigingen door te geven.
 • Indien een fotoproduct via Sophie Jolink Fotografie besteld wordt kan het product niet retour.  Dit omdat het product op maat gemaakt wordt en gepersonaliseerd is. Indien er een klacht over het product is dient dit binnen 10 dagen kenbaar worden gemaakt na ontvangst van het product. Het advies is om het product na ontvangst gelijk te controleren.
 • De producten dienen betaald te zijn voordat ze besteld worden. Eventuele digitale bestanden worden geleverd na betaling.
 • Indien er een nabestelling plaats vind dan word alles geleverd als de factuur van de nabestelling voldaan is.

Klachten

 • Indien er klachten zijn over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
 • Klachten na deze 10 dagen worden niet meer in behandeling genomen.
 • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Sophie Jolink Fotografie kan hooguit aansprakelijk worden gesteld voor het factuurbedrag en niet daarboven. Ook als er schade ontstaat bij de opdrachtgever- tenzij er opzet of grove nalatigheid in het spel is van de kant van de fotograaf.